Οργάνωση Οινοποιείου

Cloudtrace

Διαχείριση αποθηκών παραγωγής, οινολογικών υλικών, υλικών συσκευασίας, και παρτίδων παραγωγής με Lot Numbers

Demo
Ιχνηλασιμότητα Οινοποιείων

Βασικές Λειτουργίες

Επιθεωρήσεις Αμπελιών

Καταχώρηση αμπελοτεμαχίων και επιθεωρήσεων επιτόπιων ελέγχων

Περισσότερα

Εισαγωγή Σταφυλιών

Εισαγωγή ή Αποθήκευση σταφυλιών για επεξεργασία.

Περισσότερα

Διαδικασίες οινοποίησης / παραγωγής

Καταγραφή μεταφορών σε δεξαμενές, οινολογικών υλικών, διαδικασιών παραγωγής

Περισσότερα

Δημιουργία τυποποιήσεων.

Καταγραφή τυποποιήσεων, δημιουργία LOT Numbers, παρακαλούθηση αποθήκης υλικών συσκευασίας.

Περισσότερα

Εύκολο στην χρήση

Για χρήστες χωρίς εμπειρία

100% Cloud

Λειτουργία στο Internet

Υποστήριξη

Δίπλα σας για επίλυση προβλημάτων

...

Οινοποιείο Biovin Τσαβολάκης

...

Οινολογικό Εργαστήριο Οινοανάλυση