Παραδείγματα

CLOUDTRACE
image
image
image
image
image
image

Παραδείγματα

CLOUDTRACE
Ορισμένα βασικά σενάρια χρήσης του προγράμματος με συγκεκριμένα παραδείγμα. Καλέστε μας να κλείσουμε ένα ραντεβού μέσω Zoom ή Skype ώστε να σας δείξουμε τις λειτουργίες του προγράμματος σε μια ζωντανή επίδειξη.

Εισαγωγή σταφυλιών
Η εισαγωγή σταφυλιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
1) Με εισαγωγή των σταφυλιών σε αποθήκη στο οινοποιείο προς χρήση στις διαδικασίες οινοποίησης. Οι εισαγωγές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες οινοποίησης σε μελλοντικό χρόνο
2) Με απευθείας εισαγωγή των σταφυλιών στο πιεστήριο ή σε δεξαμενή του οινοποιείου ώς σταφυλοπολτό όπου στην συνέχεια θα συνεχιστεί η διαδικασία οινοποίησης.

Μετακίνηση ποσότητας σε δεξαμενή
Η μετακίνηση ποσότητας από δεξαμενή σε δεξαμενή είναι από τις βασικές διαδικασίες του προγράμματος. Για την μετακίνηση μιας ποσότητας επιλέγετε την αρχική δεξαμενή, από όπου μπορείτε να πάρετε όλη την διαθέσιμη ποσότητα ή ένας μέρος της και στην συνέχεια επιλέγετε την δεξαμενή ή τις δεξαμενές στις οποίες θα καταλήξει η ποσότητα.
Σε κάθε δεξαμενή που δέχεται ποσότητα ανοίγεται από το πρόγραμμα ένα νέο batch (ενημερώνοντας κατάλληλα ποσότητες και τυχόν ανοιχτά batch που είχε η δεξαμενή).
Από την αρχική δεξαμενή το πρόγραμμα θα κλείσει αυτόματα το batch αν μετακινηθεί όλη η ποσότητα της.

Φιλτράρισμα και άλλες διαδικασίες
Η εφαρμογή περιέχει κάποιες έτοιμες διαδικασίες όπως το φιλτράρισμα αλλά επιτρέπει στους χρήστες να φτιάξουν και τις δικές τους διαδικασίες μέσα από την κατάλληλη φόρμα. Το φιλτράρισμα θεωρείτε σαν μια διαδικασία μετακίνησης οπότε ο χρήστης έχει να επιλέξει την αρχική δεξαμενή (εκεί όπου υπάρχει η ποσότητα που θα φιλτραριστεί) και την τελική δεξαμενή (εκεί που θα αποθηκευτεί η φιλτραρισμένη ποσότητα).