Πρόγραμμα

CLOUDTRACE
Το πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας είναι μια εξολοκλήρου Cloud εφαρμογή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από σταθερό ή φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Όλα τα δεδομένα του προγράμματος αποθηκεύονται στον Web Server οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να συγχρονίζεται τις συσκευές από τις οποίες κάνετε εγγραφές με κάποιο κεντρικό υπολογιστή. Οι εγγραφές που πραγματοποιεί ένας χρήστης που έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα, είναι αμέσως διαθέσιμές και στους υπόλοιπους χρήστες του προγράμματος.

Τα δεδομένα του προγράμματος φυλλάσονται στο Web Server με χρήση όλων των τελευταίων τεχνολογιών ασφαλείας ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα και ασφαλή από επιθέσεις κακόβουλων τρίτων. Δεν χρειάζονται υποδομές Backup από πλευράς του οινοποιείου αφού κάθε ημέρα δημιουργείτε αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας (backup) του προγράμματος.

Το πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας ΔΕΝ ακολουθεί την πολιτική πρόσβασης με βάση άδειες χρήσης. Το οινοποιείο που θα γίνει συνδρομητής στο πρόγραμμα έχει δυνατότητα χρήσης του προγράμματος από όσους χρήστες επιθυμεί. Η πρόσβαση κάθε χρήστη μπορεί να γίνεται με τα ίδια στοιχεία, ή να δημιουργηθούν διαφορετικοί χρήστες οι οποίοι μπορούν να έχουν διαφορετικά δικαιώματα ο καθένας.
Παράδειγμα : Να υπάρχει χρήστης ο οποίος θα βλέπει και θα διαχειρίζεται μόνο τις τυποποιήσεις και να μην έχει πρόσβαση στις διαδικασίες παραγωγής.

Για την χρήση του προγράμματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πρόσβασης στο Internet, είτε με κάποια ADSL γραμμή, είτε WiFi είτε από το 4G/5G δίκτυο κάποιου παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με όλες τις υπάρχουσες υποδομές κάθε οινοποιείου. Για την πρόσβαση στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται υπολογιστές ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά:
Δημιουργία παρτίδων παραγωγής που περιέχουν όλα τα στοιχεία για το προϊόν
Παρακαλούθηση των παρτίδων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή
Πλήθος αναφορών για να καλύψουν όλες τις ανάγκες ιχνηλασιμότητας για το τελικό προϊόν, τις πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και οινοποίησης
Καταγραφή των στοιχείων παραγωγών και των τόπων παραγωγής.
Δημιουργία εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων στους τόπους παραγωγής.
Καταγραφή όλων των αποθηκευτικών χώρων του οινοποιείου.
Καταγραφή όλων των σταδίων παραγωγής του προϊόντος από την εισαγωγή των πρώτων υλών, τις επεξεργασίες που υφίστανται στα διάφορα στάδια παραγωγής μέχρι και την τελική μορφή του προϊόντος που θα οδηγηθεί στον καταναλωτή.
Δημιουργία παρτίδων παραγωγής και καταγραφή τυποποιήσεων.
Καταγραφή και παρακολούθηση παρτίδων υλικών συσκευασίας, υλικών οινοποίησης, υλικών εμφιάλωσης και όλων των μέσων.
Έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής τελικού προϊόντος. Παραγωγή LOT Numbers και παρτίδων αποθήκης.
Παρακολούθηση εισαγωγών και εξαγωγών από την αποθήκη.
Καταχώρηση προμηθευτών πρώτων υλών, προμηθευτών υλικών συσκευασίας.
Δημιουργία και εκτύπωση QR Codes / Barcodes.
Εξαγωγή εκτυπώσεων (αναφορές / αναλύσεις / στατιστικά) σε μορφή Excel ή PDF.